O nama

STEČAJNA-HRVATSKA

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o.
Zagreb, Križnog Puta 27
OIB: 70139285331
IBAN: HR1623900011101164535

Adresa elektroničke pošte:
info@stecajna.eu

Info telefon:
0976352274
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 18:00 sata te vikendom 9:00 do 14:00 sat.

Politika poslovanja u suzbijanju korupcije i mita
Standarde poslovanja tvrtke ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o. u prevenciji korupcije možete pročitati ovdje.

Opće odredbe

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni STECAJNA-HRVATSKA.EU, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice STECAJNA-HRVATSKA.EU Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice STECAJNA-HRVATSKA.EU u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke  te prihvaćALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.oa da tvrtka  nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.ozadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .   može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka   ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .   . poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama.

Tvrtka  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.ozadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .   nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .     , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na STECAJNA-HRVATSKA.EU Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtkALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.oe  ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica STECAJNA-HRVATSKA.EU a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke   ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o . i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .   nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o .   vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici STECAJNA-HRVATSKA.EU

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice STECAJNA-HRVATSKA.EU   isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o     ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtkaALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o     neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. STECAJNA-HRVATSKA.EU zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici STECAJNA-HRVATSKA.EU   i naSTECAJNA-HRVATSKA.EU     stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o       prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o     će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

STECAJNA-HRVATSKA.EU je figurativno i verbalno registrirani žig  tvrtke ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o     , distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  . ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na STECAJNA-HRVATSKA.EU  internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba    . Ni pod ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o    kojim uvjetima tvrtka          ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o . neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem STECAJNA-HRVATSKA.EU Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem STECAJNA-HRVATSKA.EU     Internet stranice.

Sjedište tvrtke ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim  Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   , u nadležnosti suda u Zagrebu.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac kada je između Krajnjeg korisnika i STECAJNA-HRVATSKA.EU  sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje STECAJNA-HRVATSKA.EU  promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Također, iz istog razloga umjesto termina ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o    bit će korišten termin STECAJNA-HRVATSKA.EU dok se termin STECAJNA HRVATSKA i koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice STECAJNA-HRVATSKA.EU

Uvjet za korištenje STECAJNA-HRVATSKA.EU Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga STECAJNA-HRVATSKA.EU   Internet stranice.

STECAJNA-HRVATSKA.EU posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.

STECAJNA-HRVATSKA.EU preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun STECAJNA-HRVATSKA.EU. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na  STECAJNA-HRVATSKA.EU   je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih seALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o    . će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na STECAJNA-HRVATSKA.EU Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu STECAJNA-HRVATSKA.EU dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.
ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o  će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da STECAJNA-HRVATSKA.EU dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s STECAJNA-HRVATSKA.EU Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o    otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s   ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   . za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane TECAJNA-HRVATSKA.EU te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između STECAJNE-HRVATSKE.EU i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas   STECAJNA-HRVATSKA.EU  posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu:  ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o   , U trgovini >Kriznog puta 27

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o na info broj ili mail adresu info@stecajna.eu radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane stecajna-hrvatska.eu    .stecajna-hrvatska.eui poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. ALATI-MOTORKE-TRIMERI d.o.o     obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

STECAJNA-HRVATSKA.EU preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

– slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga STECAJNA-HRVATSKA.EU preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici STECAJNA-HRVATSKA.EU i dohvaćaju se klikom na proizvod.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati na STECAJNA-HRVATSKA.EU. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte STECAJNA-HRVATSKA.EU . Ako STECAJNA-HRVATSKA.EU organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – korištenje, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

STECAJNA-HRVATSKA.EU obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tableti , računala, prijenosna računala, stolna računala, igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razlogaSTECAJNA-HRVATSKA.EU  neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

STECAJNA-HRVATSKA.EU    obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga STECAJNA-HRVATSKA.EU obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

STECAJNA-HRVATSKA.EU obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, STECAJNA-HRVATSKA.EU neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

STECAJNA-HRVATSKA.EU preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, pa ni STECAJNA-HRVATSKA.EU neće moći priznati posljedice.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), STECAJNA-HRVATSKA.EU   ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
ESTECAJNA-HRVATSKA.EU odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Uz gore navedene uvjete jednostranog raskida ugovora koji se odnose na sve proizvode, dodatno se za prehrambene proizvode utvrđuju razlozi za opravdani prigovor i na povrat u slijedećim slučajevima:

Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan nastupa raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje, prema vašem izboru.

Prihvaćamo povrat oštećenih ili pogrešno isporučenih prehrambenih proizvoda o svom trošku ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan. Nećemo moći uvažiti prigovor ako ste vi utjecali na oštećenje, ispravnost ili bilo kakav drugi nedostatak prehrambenog proizvoda kojim niste zadovoljni. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom u cijelosti snosi .STECAJNA-HRVATSKA.EU

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat/zamjenu proizvoda?

STECAJNA-HRVATSKA.EU    obavještava kupce na razloge za gubitak prava na jednostrani raskid ugovora, odnosno povrat proizvoda kada su ispunjeni preduvjeti propisani Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019) iz članka 79. stavci: 4). predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe i 5). predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.

STECAJNA-HRVATSKA.EU vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta ALATI-MOTORKE-TRIMERI D.O.O., telefona 097 6352274 ili putem maila  info@stecajna.eu  Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. STECAJNA-HRVATSKA.EU    i će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ograničenje prodaje nekih proizvoda

.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor STECAJNA-HRVATSKA.EU
STECAJNA-HRVATSKA.EU vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta  telefona 0976352274 ili putem maila info@stecajna.eu Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko imeSTECAJNA-HRVATSKA.EU.  će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

STECAJNA-HRVATSKA.EU  Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke- pouzećem: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama: 

  • Visa, Mastercard, Meastro i Diners jednokratno
  • Premium Visa kreditnim karticama do 12 rata
  • Diners kreditnom karticom do 12 rata
  • Mastercard i Visa Avenue Mall kreditnim karticama Zagrebačke banke do 12 rata
  • Visa Inspire i Maestro karticama Privredne banke Zagreb do 12 rata

3. Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

4.Corvus Wallet:
STECAJNA-HRVATSKA.EU   Internet stranica omogućava Kupcima plaćanje putem Corvus Wallet-a. CorvusWallet je metoda plaćanja koja omogućuje brža, jednostavnija i sigurnija plaćanja jednom spremljenim karticama. Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus Pay d.o.o. Kako bi Kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis.
STECAJNA-HRVATSKA.EU ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica.

5.CorvusPay by IBAN:
Nova metoda plaćanja za korisnike Internet bankarstva sljedećih banka: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke i Erste&Steiermärkische banke. Kupac plaća u sigurnom okruženju licenciranog pružatelja platne usluge. Kupac tijekom kupovine inicira plaćanje unosom svog IBAN računa i potvrdom svog identiteta u svojoj banci. Identitet potvrđuje jednakim vjerodajnicama (najčešće svojim tokenom i jednokratnom lozinkom) koje koristi za pristup Internet bankarstvu svoje banke. Kupac dodatno potpisuje transakciju unosom jednokratnog PIN-a kojeg generira svojim tokenom. Nakon što se transakcija u Vašoj banci izvrši, poslat ćemo Vam proizvode iz narudžbe. U slučaju da se transakcija ne izvrši u roku od 5 dana od iniciranja transakcije, narudžba će se automatski poništiti.

Kupi odmah
STECAJNA-HRVATSKA.EU   svojim Kupcima kroz opciju „Kupi odmah“ osigurava pojednostavljeni proces plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Kada prilikom kupnje Kupac izabere opciju “Zapamti za sljedeću kupnju“ aktivira se proces u kojem će njegovi osobni podaci Kupca (adresa, broj kartice) biti pohranjeni kod Corvus Pay d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica STECAJNA-HRVATSKA.EU   koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. STECAJNA-HRVATSKA.EU ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci se aktiviraju od strane Corvus Pay d.o.o.  samo kada Kupac kod slijedeće kupnje zatraži opciju “Kupi odmah“ radi procesuiranja konkretne transakcije.

Kupac uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka jednostavnim klikom na polje „Zapamti moje podatke“ unutar svog profila korisnika, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus Pay d.o.o. te će Kupac prilikom slijedeće kupnje unositi podatke samostalno.

Corvus Pay d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. STECAJNA-HRVATSKA.EU stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Opcija „Kupi odmah“ je dostupna korisnicima sljedećih kartica:

  • PBZ Card Premium Visa
  • Diners
  • MasterCard, VISA osim kartica izdanih od Zagrebačke banke
  • Maestro izdanim od strane sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische Bank, Splitska banka, Raiffeisen Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Sberbank i Banka Kovanica

Osobno preuzimanje

Osobno preuzimanje robe u STECAJNA-HRVATSKA.EU    je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.
Naručene i plaćene odabrane proizvode možete osobno preuzeti na dvije lokacije:

Na vašu mail adresu doći će obavijest s informacijom da je vaša narudžba spremna za isporuku.

Prilikom podizanja pripremite potvrdu narudžbe ili broj narudžbe i osobnu iskaznicu. Ako ste predstavnik pravne osobe trebate donijeti i žig te pravne osobe kako bi ovjerili dokument primopredaje.

*Preuzimanje proizvoda iz kategorija bijela tehnika, eliptični trenažeri, trake za trčanje i madraci nije moguća. Za njih koristite uslugu besplatne dostave u stan.

2. STECAJNA-HRVATSKA.EU na adresi:

Kriznog puta 27
10040 zagreb

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 08:00-18:00 h
Subota: 08:00-14:00 h

Prilikom osobnog preuzimanja u stecajna-hrvatska , molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 097/6352274, a prilikom preuzimanja donesite na recepciju skladišta kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Obratite pažnju da ćete morati pokazati osobnu iskaznicu radi identifikacije prilikom preuzimanja proizvoda. Ako ste predstavnik pravne osobe trebate donijeti i žig te pravne osobe kako bi ovjerili dokument primopredaje. Za virmanske uplate roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača ALATI-MOTORKE-TRIMERI D.O.O. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 097/6352274 ili putem e-maila:info@stecajna.eu